නේපාලයේ දේශපාලන අර්බුදය නිමා වන ලකුණු

Image caption නේපාලයේ ව්‍යවස්ථා සම්පාදන සභාව

මාසයක් තිස්සේ පැවති දේශපාලන අර්බුදය නිමා කරමින් නේපාලයේ මාඕවාදී පක්ෂය, නව ව්‍යවස්ථා සම්පාදන සභාවේ අසුන් ගැනීමට තීරණය කර තිබේ.

පසුගිය මාසයේ පැවති මැතිවරණය දූෂිත මැතිවරණයක් බව මාඕවාදීන් චෝදනා කළ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට අනෙකුත් ප්‍රධාන පක්ෂ එකඟ වීම නිසා ඉහත තීරණයට එළැඹි බවයි මාඕවාදීන් පවසන්නේ.

නේපාල ආණ්ඩුවේ විශාලතම පක්ෂය ලෙස කලින් පැවති මාඕවාදී පක්ෂයට, නව ව්‍යවස්ථා සම්පාදන මණ්ඩලයක් පිහිටුවීම සඳහා මෙවර පැවති මැතිවරණයේදී හිමි වුනේ තුන් වැනි ස්ථානයයි.

ආසන පන්සීය හැත්තෑ පහක් සඳහා පැවති මෙම මැතිවරණයෙන් මාඕවාදීන්ට දිනා ගත හැකි වූයේ ආසන අසූවක් පමණයි.