ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පාප් වහන්සේ සිරියාවට සහන පතයි

රෝමයේ පැවැත්වූ සිය පළමු නත්තල් අනුශාසනාවේ දී ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ ලෝකයේ යුද ගැටුම් වලට මැදිවූ කලාප ගැන කතා කොට තිබේ.

මානුෂික ආධාර දේශ සීමා හරහා නිදහසේ ලබා දීමට ඉඩ සලසන මෙන් උන් වහන්සේ සිරියාවේ යුද වැද සිටින සියලු පාර්ශව වලින් ඉල්ලා සිටියහ.

උන්වහන්සේ මෙසේ කීහ.

“සිරියාවේ යුද්ධයෙන් අප්‍රමාණ ජීවිත සංඛ්‍යාවක් විනාශ වී වෛරය හා පලි ගැනීම අවුළුවා තිබේ. තවත් පීඩා විඳීමෙන් ආදරණීය සිරියානු ජනතාව මුදවා, සකල ප්‍රචණ්ඩතා හමාර කොට, මානුෂික ආධාර සහතික කිරීමේ හැකියාව යුද්ධ කරන සියලු පාර්ශව වලට උදා කර දෙන මෙන් අපි තව දුරටත් දෙවියන් වහන්සේ ගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.”