පුතුන් නිසා පදවි අහිමි තුර්කි ඇමතිවරු

දූෂණ අපචාරයක් සම්බන්ධයෙන් ඇමති පුතුන් තුන් දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීමෙන් දින කීපයකට පසුව තුර්කි ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරුන් තුන් දෙනකුට ඔවුන්ගේ තනතුරු වලින් ඉවත් වීමට සිදු ව ඇත.

රාජ්‍ය බැංකුවක සිදු ව ඇති මහා පරිමාණයේ දූෂණ අපචාරයක් සම්බන්ධයෙන් විභාගයක් ආරම්භ වීමත් සමඟයි ඇමතිවරුන්ට පදවි අහිමි වුණේ.

අලුතින් ම ඉල්ලා අස් වූ ඇමතිවරයා වන්නේ, නාගරීකරණය භාර ඇමති එර්ඩොගන් බේරක්තාර්(Erdogan Bayraktar) බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඉහත කී දූෂණ අපචාරය සම්බන්ධයෙන් එම ඇමතිවරයාගේ පුත්‍රයාත් පසු ගිය සතියේ ටික වේලාවකට අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ තිබුණි.

තුර්කි ආර්ථික කටයුතු භාර ඇමති, ෂෆෙර් කැග්ලයන්(Zafer Caglayan) සහ අභ්‍යන්තර කටයුතු භාර ඇමති මුඅම්මර් ගුලර්(Muammer Guler) කලින් ඉවත් වූ ඇමතිවරුන් දෙදෙනායි.

ණය ගැනීම හෝ ණය පහසුකම් සැලසීම සම්බන්ධයෙන් එල්ල වී ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන් විසි හතර දෙනකුට එරෙහිව විභාගයක් පැවැත්වෙන අතර, ඔවුන්ගෙන් දෙදෙනෙක් ඉහත කී ඉල්ලා අස් වූ ඇමතිවරුන් දෙදෙනකුගේ පුත්‍රයන් බවයි පැවසෙන්නේ.

ඉල්ලා අස්වීමට සිදු වූ ඇමතිවරුන් එම දූෂණ අපචාරයට සම්බන්ධ බවට චෝදනා නැති අතර, තම පුත්‍රයන් ද චෝදනා වලට නිවැරදිකරුවන් බවයි ඔවුන් කියා සිටින්නේ.