ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ෂූමාකර් ගේ තත්වය බරපතළයි

හිම මත ලිස්සා යාමේ ක්‍රීඩාවේ නියැලී සිටිය දී හදිසි අනතුරකට ලක් වී රෝහල් ගත කරන ලද මෝටර් රථ ධාවනයේ ලෝක ශූරයෙකු වූ මයිකල් ෂූමාකර් ගේ තත්වය තවමත් බරපතළයි.