චීන වෛද්‍යවරිය බිලිඳුන් විකිණීමේ ජාවාරමේ

Image caption බිලිඳුන් විකිණීමේ ජාවාරමේ යෙදුනු චීන වෛද්‍යවරිය

අලුත උපන් දරුවන් සොරා ගෙන ජාවාරම් කරුවන්ට විකිණූ බවට චීන වෛද්‍යවරියක් පිළිගෙන තිබේ.

ආබාධිත තත්වයක් සහිතව දරුවා ඉපදී ඇති බවට පවසා මව් වරුන් රවටමිනුයි මෙම බිලිඳු දරුවන්, ජාවාරමේ යෙදෙන අතර මැදියන්ට විකුණා ඇත්තේ.

එක් මවකට ඇති වූ සැකයක් නිසා කළ පැමිණිල්ලක් හේතුවෙන් මෙම වෛද්‍යවරිය විශ්‍රාම යාමට ආසන්නව සිටියදී අල්ලා ගැනීමට පොලිසියට හැකි වී තිබෙනවා.

විකුණා ඇති බිලින්දන්ගෙන් හය දෙනෙකු බේරා ගැනීමට හැකිවී ඇති අතර ඉන් එක බිළිඳෙකු මිය ගොස් ඇති බව වාර්තා විය.