බංග්ලාදේශයේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වලට ගිනි තබයි

Image caption ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන සියයකට පමණ ගිනි තබයි

බංග්ලාදේශයේ දිස්ත්‍රික් විසි දෙකක ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන සියයක් පමණ ඊයේ රාත්‍රි ගිනි තබා තිබේ.

එරට මහා මැතිවරණය හෙට ඉරිදා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

මැතිවරණය වර්ජනය කරන බව කියා ඇති එරට විරුද්ධ පක්ෂය වන බංග්ලාදේශ් ජාතික පක්ෂය දින දෙකක මහා වැඩවර්ජනයක් දියත් කොට තිබුණු අතර ගිනි තැබීම් සිදු වූයේ ඉන් අනතුරුවයි.

වංචනික ප්‍රෝඩාවක්

මැතිවරණය වංචනික ප්‍රෝඩාවක් බවයි ඔවුන් කියා සිටින්නේ.

තමා නිවාස අඩස්සියේ තබා සිටින බවට විරුද්ධ පක්ෂ නායිකා කාලිදා ෂියා විසින් පාලක අවාමි ලීගයට චෝදනා එල්ල කොට තිබේ.

එහෙත් නිලධාරීහු මේ චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරති.

මැතිවරණය මධ්‍යස්ථ රටක් විසින් නිරීක්‍ෂණය කළ යුතු බවයි බංග්ලාදේශ් ජාතික පක්ෂය සහ ඊට සම්බන්ධ සෙසු පක්ෂ ඉල්ලා සිටින්නේ.