'සෝචි' හිම ක්‍රීඩා විරෝධතාවලට එරෙහි තහනම ඉවතට

Image caption අයිස් හොකි ක්‍රීඩාංගනයක්

ඔලිම්පික් හිම ක්‍රීඩා සහ ආබාධිත පුද්ගලයන්ගේ හිම ක්‍රීඩා පැවැත්වෙන සෝචි නගරයේ විරෝධතා පැවැත්වීමට එරෙහිව පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කෙරේ.

තමන් විසින් පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කර ගන්නා බව රුසියානු ජනාධිපති ව්ලදිමීර් පූතින් විසින් නිවේදනය කොට තිබේ.

මේ තහනම පනවන ලද්දේ ඉකුත් වසරේ දීයි.

මේ අනුව, ලබන වසරේ දී, ඔලිම්පික් හිම ක්‍රීඩා පැවැත්වෙන නිල වශයෙන් අනුමත, කළු මුහුද ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල පෙළපාලි යාමට සහ රැස්වීම් පැවැත්වීමට අවසර ලැබේ.

නිදහස් අදහස්

ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව මේ නිවේදනය පැසසුමට ලක් කරමින් ප්‍රකාශ කළේ නිදහස් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට සහ හිම ක්‍රීඩා තරඟ වලට ආරක්ෂාව ලබා දෙන බවට දුන් පොරොන්දු අනුව රුසියානු ජනාධිපතිවරයා ක්‍රියා කොට ඇති බවයි.

මානව හිම්කම් සංවිධාන පනවා තිබූ මේ තහනම විවේචනයට ලක් කළහ.

ඔලිම්පික් හිම ක්‍රීඩා පැවැත්වීම නිමිත්තෙන් අත්අඩංගුවේ සිටි ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන් කිහිපදෙනකුද ජනාධිපති පූතින් විසින් නිදහස් කිරීමට පියවර ගෙන තිබිණ.