චාන්සලර් ඇන්ජෙලා මර්කල් හිම ක්‍රීඩා අනතුරක

Image caption ඇන්ජෙලා මර්කල් හිම ක්‍රීඩා ප්‍රිය කරන්නීය.

හිම ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙමින් සිටිය දී හදිසි අනතුරකට ලක් වූ ජර්මන් චාන්සලර් ඇන්ජෙලා මර්කල් තුවාල ලද බවක් වාර්තා වෙයි.

චාන්සලර්වරිය ක්‍රීඩාවේ නිරත ව සිටියේ ජර්මනිය සහ ස්විට්සර්ලන්තය අතර හිම කලාපයක බවත් එම වාර්තා මගින් පැවසෙයි.

ස්විස්ටර්ලන්තයට අයත් භූමි භාගයකදී ජර්මන් චාන්සලර්වරිය අනතුරකට ලක්ව තිබෙන්නේ 2014 නව අවුරුදු උදාවට පෙරයි.

එම අනතුරෙන් චාන්සර්වරිය ගේ උකුල ප්‍රදේශයේ අස්ථියක් බිඳී ගොස් ඇති බවයි ඇයගේ ප්‍රකාශකයෙක් කියා සිටියේ.

හිම ක්‍රීඩා අනතුරින් ඉතා සුළු සීරීම් ඇති වූ බව මුලින් විශ්වාස කෙරුණත්, අස්ථියක් බිඳී ඇති හෙයින් ඉදිරි සති තුන විවේකයෙන් පසු වෙන මෙන් චාන්සලර්වරියට උපදෙස් දී ඇති බවත් වාර්තා වෙයි.