ඇමෙරිකාවට ගෙන ගිය පිළිම තුනක් යළි ඉන්දියාවට

Image copyright Reuters
Image caption පිළිම තුන ඉන්දියානු කෝවිල් වලින් සොරකම් කරන ලද ඒවා වෙති.

සොරකම් කරන ලද ඉන්දියානු පෞරාණික පිළිම තුනක් ආපසු එරටට භාර දීමට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය පියවර ගෙන ඇත.

ජාවාරම් කරුවන් විසින් එක්සත් ජනපදයට ගෙන යනු ලැබ තිබුණ එම ඉන්දියානු පිළිම තුනේ වටිනාකම ඇමෙරිකානු ඩොලර් පහළොස් ලක්ෂයක් පමණ වෙතැයි ඇස්තමේන්තු කෙරෙයි.

ඉන්දියානු තානාපති නිලධාරිණියක් පසුගිය දා ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ දී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීම මුල් කර ගනිමින් දෙ රට අතර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා පිරිහුණ තත්වයක පවතින අතරයි, ඉහත කී ඓතිහාසික පිළිම තුන ආපසු භාර දෙනු ලැබුණේ.

කලාත්මක කෞතුක භාණ්ඩ විකිණීමේ නිරත වෙන ජාවාරම් කරුවන් විසින් ඇමෙරිකාවට ගෙන යන ලද පිළිම තුන එකොළොස් වන හා දොළොස් වන සියවස් වලට අයත් නිර්මාණ වන අතර, ඒවා ඉන්දියාවේ කෝවිල් වලින් සොරකම් කර ගෙන ඇති බවත් ප්‍රකාශ වෙයි.

එම පිළිම එක්සත් ජනපදයේ දී සොයා ගනු ලැබ තිබෙන්නේ රේගු නිලධාරීන් සහ විශේෂ නියෝජිතයන් විසින්.

තානාපති නිලධාරිණිය අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීම මුල් කර ගෙන උද්ගත ව ඇති අර්බුදය සහ ඉහත කී පිළිම ආපසු භාර දීම අතර කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති බවයි, ඉන්දියාව සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය කියා සිටින්නේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර