දහමක් නැති අකුණු පහරක්

Image copyright BBC World Service

බ්‍රසීලයේ රියෝ ඩි ජනෙයිරෝ අගනුවරට මුහුණ ලා කඳු ගැටයක පිහිටුවා තිබෙන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාවකට අකුණු සැර වැදීමෙන්, ප්‍රතිමාවේ දකුණු අතේ මා පට ඇඟිල්ල ගැලවී ගොස් ඇත.

එම ජේසු පිළිමයට පසුගිය මාසයේත් මෙවැනිම අකුණු සැරයක් වැදුණ අතර එමගින් එම අතේම මැද ඇඟිල්ල කැඩී තිබුණි.

හාණි වූ පිළිමය කඩිනමින් පිළිසකර කරන බවයි බ්‍රසීල නිලධාරීන් ජනමාධ්‍යයට කියා සිටියේ.

1931 වසරේ පිහිට වූ මේ ජේසු ප්‍රතිමාවට හැම අවුරුද්දකම මෙන් කීප වතාවක් ම අකුණු සැර එල්ල වී ඇතැයි බ්‍රසීල විද්‍යාඥයෝ පවසති.