මැලේසියාවේ කතෝලික දේවස්ථාන අවට පොලිස් ආරක්ෂාව

Image caption ‘අල්ලා’ යන වචනය මැලේසියානු කතෝලිකයන් විසින් ද භාවිත කරනු ලැබීමට එරෙහිව මුස්ලිම්වරුන්ගේ විරෝධය

මැලේසියාවේ කතෝලික දේවස්ථාන අවට පොලිස් ආරක්ෂාව තර කොට තිබේ.

බලධාරීන් මෙම පියවර ගත්තේ කතෝලික දේවස්ථානයකට ප්‍රහාරයක් එල්ල වීමෙන් පසුවයි.

‘අල්ලා’ යන වචනය මැලේසියානු කතෝලිකයන් විසින් ද භාවිත කරනු ලැබීමට එරෙහිව මුස්ලිම්වරුන්ගේ විරෝධය මතු වීමෙන් පසු මැලේසියාවේ කතෝලික සහ මුස්ලිම් ප්‍රජා අතර උණුසුම් තත්වයක් මතු වී තිබේ.

‘අල්ලා’ යන වදන භාවිතා කිරීම මුස්ලිම් නොවන අයට තහනම් කරමින් මැලේසියානු අධිකරණය විසින් පසුගිය වසරේ දී නියෝගයක් නිකුත් කරන ලදී.

නමුත් මැලේසියානු කතෝලිකයන් කියා සිටින්නේ එම අරාබි වදන ශතවර්ෂ කිහිපයක් තිස්සේ ඔවුන් භාවිතා කර ඇති බවයි.