චීනය තායිලන්තයෙන් සහල් මිලදී ගැනීම නවතයි

Image copyright AFP
Image caption තායිලන්තයේ විශාල වී අතිරික්තයක් මතු වී තිබේ

තායිලන්තයෙන් සහල් ටොන් දස ලක්ෂයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ආනයනය කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවක් අවලංගු කළ බව චීනය නිවේදනය කළේය.

තායිලන්ත බලධාරීන් ගොවියන්ගෙන් සහල් මිලදී ගන්නා මතභේදයට තුඩු දී තිබෙන ක්‍රමවේදය පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීම කොන්ත්‍රාත්තුව අවලංගු කිරීමට හේතුවයි.

අපේක්ෂිත පරිදි මුල් පියවර ක්‍රියාවට නැගුණේ නම්, තායිලන්තයෙන් සහල් ටොන් ලක්ෂ හැත්තෑවක් ආනයනය කිරීමේ මුල් පියවර එය විය හැකිව තිබිණ.

තායිලන්ත ආණ්ඩුව වී ගොවීන්ට බොහෝ සහනාධාර ලබා දෙන නමුත්, සහනාධාර ලබා දෙන ආකාරය දූෂණයට තුඩු දෙන්නක් බව විවේචකයෝ පවසති.

සහල් මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාදාමය සම්බන්ධ පරීක්ෂණයේදී තායිලන්ත බලධාරීන් ගණනාවකට එරෙහි චෝදනා විභාග කෙරෙන අතර, අගමැතිනි යින්ලක් ශිනවත්ද ඒ අතර සිටියි.

ගොවීන්ට ලබා දෙන සහන හේතුවෙන් රටේ විශාල වී අතිරික්තයක් මතු වී තිබෙන අතර, එය විකුණා ගැනීමේ අර්බුදයකට තායිලන්තය මුහුණ දී සිටී.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර