“අපිටත් ආරක්ෂිත කලාපයක්” චෙන්නායි ලිංගික ශ්‍රමිකාවෝ

ඉන්දියාවේ චෙන්නායි නගරයේ ලිංගික සේවයේ නිරත කාන්තාවෝ තමන්ටත් මුම්බායි නගරයේ මෙන් මූලික පහසුකම් සහිත ආරක්‍ෂිත කලාපයක් අවශ්‍ය බව කියා සිටිති.

ලිංගික සේවයේ යෙදෙන කාන්තාවන් පිරිසක් විසින් පිහිටුවා ගත් සංවිධානයක් මගින් තම සේවාවන් බාධාවකින් තොරව පවත්වා ගෙන යාම පිණිස වෙනම කලාපයක් ලබා දෙන මෙන් ප්‍රාන්ත රජයෙන් ඉල්ලා සිටීමට තීරණය කොට තිබේ.

මූලික පහසුකම් වශයෙන් ඔවුන් ඉල්ලා සිටින්නේ නවාතැන්,විදුලිය,ජලය, සායන පහසුකම්, භෝජනාගාර කාන්තා පොලිස් සේවයක්, ප්‍රවාහන පහසුකම් , නීති උපදෙස් සහ පුනරුත්ථාපනය සඳහා වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් යනාදියයි.

අසත්‍ය චෝදනා

පොලීසිය මගින් ගෙන එන අසත්‍ය චෝදනා, මැරයන්ගෙන් එල්ලවන හිරිහැර සහ රැවටීම් කරන සේවා දායකයන්ගෙන් තමන් ආරක්ෂා වීමට ඉන් හැකි වන බවයි, ලිංගික සේවයේ යෙදෙන කාන්තාවන්ගේ සංගමයේ ලේකම් කේ. කලෙයිවානි ප්‍රකාශ කළේ.

“කාන්තාවන් ලිංගික සේවයට බලයෙන් යොදවන්නට බැහැ. එසේම දැනට එම සේවාවේ යෙදී සිටින කාන්තාවන්ට රජයේ යෝජනා ක්‍රම වලට ඇතුළත් විය හැකියි. අපි ලිංගික සේවය නීති ගත කරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ නැහැ.අපිට අවශ්‍ය ආරක්ෂා සහිතව අපේ සේවය කර ගෙන යන්න, ජනතාවට බාධාවක් නොවන ආකාරයට”, ඇය ප්‍රකාශ කරන්නීය.

ලිංගික සේවයේ යෙදෙන කාන්තාවන්ගේ සංගමයේ සාමාජික සංඛ්‍යාව දෙදහස් අසූ අටක් වන අතර චෙන්නායි නගරයේ එකොළොස් දහසක් ඇතුළුව තමිල් නාඩුවේ අනූ දහසක් කාන්තාවෝ ලිංගික සේවයේ යෙදී සිටිති.