අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ කොමිසමට තවත් මාස හයක්

Image caption කොමිසම යාපනයේදී කරුණු විමසමින්

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු සහ නැගෙනහිර පලාත්වල සිදුව ඇති අතුරුදහන් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් ලැබී ඇති පැමිණිලි විභාග කරන කොමිසමේ කාලය තවත් මාස හයකින් දීර්ඝ කිරීමට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පියවර ගෙන ඇත.

මේ අනුව ලබන අගෝස්තු මාසයේ දොළොස් වෙනි දින තෙක් අදාළ විභාග පෙරට ගෙන යාමට ජනාධිපති කොමිසමට බලය පැවරෙයි.

අතුරුදහන් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ පළාත්වලින් පැමිණිලි 16000 ක් පමණ කොමිසමට ලැබී ඇති අතර මහජනතාවගෙන් විවෘත මට්ටමින් කරුණු විමසීමේ එහි පළමු වටය පසුගිය ජනවාරි 18 පටන් 21 තෙක් කිලිනොච්චියේ දී සිදු කෙරිණ.

ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගල අතුරුදහන් කිරීම් පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසම පත් කරනු ලැබුණේ උගත් පාඩම් සහ සංහිඳියා (LLRC) කොමිසමේ නිර්දේශයක් අනුවයි.

1999 ජුනි දහනව වෙනිදා පටන් 2009 මැයි දහනව වෙනිදා අතර කාලය ඇතුළත සිදු වී ඇති බවට පැමිණිලි කෙරෙන පුද්ගල පැහැර ගැනීම් සහ අතුරුදහන් කිරීම් සොයා බලා වාර්තා කිරීමටයි මෙම ජනාධිපති කොමිසමට පැවරෙන්නේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර