එවරස්ට් කන්දට ආරක්ෂක හමුදාව

Image copyright BBC World Service

එවරස්ට් කන්ද තරණය කරන පුද්ගලයන් අතර මතු වන ගැටුම් නිරාකරණය කිරීමේ අරමුණින් කන්ද පාමුල පිහිටි කඳවුරේ ආරක්ෂක හමුදාව යොදවන බව නේපාල ආණ්ඩුව ප්‍රකාශ කරයි.

කඳු නගින්නන්ට කඹය සකස් කරන්නේ කවුරුන්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් යුරෝපා කඳු නගින්නන් පිරිසක් සහ ශර්පාවරුන් අතර පසුගිය වසරේ හටගත් ගැටුමකින් අනතුරුවයි, නේපාල බලධාරීන් එම තීන්දුවට එළඹුණේ.

දකුණු ආසියානු කටයුතු පිලිබඳ බීබීසී සංස්කාරකවරිය, ජොආනා ජොලි පවසන්නේ මේ ගැටුම නිසා කඳු නගින්නන්ගේ ආරක්ෂාව පිණිස පොලිසිය සහ හමුදාව යොදවන බව ආණ්ඩුව ප්‍රකාශ කොට ඇති බවයි.

කන්ද පාමුල කඳවුරක සිට සිය මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරන ඔවුන්, කඳු නැගීමේ නීති ක්‍රියාවට නැගීම, අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම මෙන්ම සාමය රැකීමේ කටයුතුවලද නිරත වීමට නියමිතයි.

එවරස්ට් කන්ද තරණය කිරීමට උත්සාහ දරන පිරිස මෑත වසරවලදී වැඩි වී තිබේ.