රෝහින්ග්‍යා මුස්ලිම් ජනතාව නොසලකා හැරීමේ ප්‍රතිපත්තියක්

Image copyright AP
Image caption රෝහින්ග්‍යා මුස්ලිම් ජනතාව වෙසෙන අනාථ කඳවුරක්

බුරුම බලධාරීන්, රෝහින්ග්‍යා මුස්ලිම් ජනතාවට හිතාමතාම නොසලකා හැරීමේ නිල ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන බවට තමන්ට ලිපි ලේඛන සහිත සාක්ෂි ලැබී ඇතැයි මානව හිමිකම් ක්‍රියාධරයෝ පවසති.

රෝහින්ග්‍යා මුස්ලිම් පවුලක් දරුවන් දෙදෙනෙකුට වඩා බිහි කළ හොත් ඔවුන්ට දඬුවම් කිරීමේ ප්‍රතිපත්තියක් බටහිර බුරුමයේ රකීන් ප්‍රාන්ත බලධාරීන් අනුගමනය කරමින් සිටින බවයි, ෆෝටිෆයි රයිට්ස් (Fortify Rights) සංවිධානය පවසන්නේ.

මුස්ලිම් ජනතාව විශාල වශයෙන් දරුවන් බිහි කිරීම හේතුවෙන් අනාගතයේදී තමන් සුළුතරයක් බවට පත් වනු ඇතැයි බහුතර බෞද්ධ ජනතාව අතර බියක් පවතින බවයි, බුරුමයේ සිටින බීබීසී වාර්තාකරුවෙක් පවසන්නේ.

රෝහින්ග්‍යා මුස්ලිම් වැසියන් අට ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසක් බටහිර බුරුමයේ වාසය කරති.