දෙමව්පියන්ට අනවශ්‍ය චීන දරුවන්ගේ ඉරණම

දෙමාපියන්ට තම අනවශ්‍ය දරුවන් සුරක්ෂිතව දමා යාමට ආරම්භ කර තිබූ මධ්‍යස්ථානයක් තාවකාලිකව වසා දමන බව එහි අධ්‍යක්‍ෂවරයා පවසයි.

පසුගිය ජනවාරියේ පටන් දකුණු චීනයේ ‘ගොන්ග්ෂෝ’ නගර ළමා මධ්‍යස්ථානයේ දමා ගොස් ඇති ළදරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව දෙසිය හැට දෙනෙකු වන බවයි එහි අධ්‍යක්‍ෂ ෂි ජියු පවසන්නේ.

එය අපේක්ෂා කළ ප්‍රමාණයට වඩා වඩා වැඩි දරුවන් සංඛ්‍යාවක් වන බවත් අධ්‍යක්‍ෂවරයා කියා සිටී.

එහෙත් සිය මධ්‍යස්ථානයේ දැනට සිටින දරුවන් දිගටම රැක බලා ගනු ලබන බවත් ඔහු පවසයි.

“අපි අපේ මධ්‍යස්ථානය තාවකාලිකව වසා දමනවා. එමගින් අපට දැනට ඉන්න ළමුන් හොඳින් බලා ගැනීමට අවස්ථාව උදා වෙනවා” යයි අධ්‍යක්‍ෂ ෂි ජියු පවසයි.

දෙමව්පියන් විසින් ඉදිරියේ දී අත්හැර දමනු ලබන තවත් ළමුන් බලා කියා ගැනීමට තමන්ට ශක්තියක් නොමැති බවයි, ළමා මධ්‍යස්ථාන බලධාරීන් පවසන්නේ.

රෝගී ළමුන්

Image caption දරුවන් දමා යාමට පහසුකම්.

අත්හැර දමනු ළමුන්ගෙන් වැඩි දෙනා සෞඛ්‍යය ප්‍රශ්න වලින් පීඩා විඳින දරුවන් බවත් ප්‍රකාශ වෙයි.

‘ගොන්ග්ෂෝ’නාගරික මහජන සෞඛ්‍යය බියුරෝව පවසන්නේ, දෙමව්පියන් විසින් අත්හැර දමනු ලබන සියලුම ළමුන් මොළයට හානි සිදු කෙරෙන ආබාධ වලින් හෝ හෘද රෝග ආදියෙන් පෙළෙන, එසේ නැත්නම් මොළය සහ සිරුර නොවැඩීමේ ජන්ම ලක්ෂණ සහිත දරුවන් වන බවයි.

දෙමව්පියන්ට තමන්ට අනවශ්‍ය ළමුන් සුරක්ෂිතව ඉහත කී ආකාරයේ මධ්‍යස්ථානවල දමා යාම සඳහා දරුවන්ට පහසුවෙන් හුස්ම ගත හැකි උණුසුම් කුඩා කුටි වැනි තැන් පිළියෙළ කොට ඇත.

එවැනි තැනක දරුවකු දමා යන විට ඒ ගැන මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීන්ට දැනුම් දීම සඳහා එහි සීණුවක් ද සවි කොට ඇත.

චීනය පුරා එවැනි ආයතන විසි පහක් පිහිටුවනු ලැබ තිබිණි.

එවැනි වැඩ පිළිවෙලක් තුලින් දරුවන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා වෙන බව ඊට සහයෝගය දෙන්නන් ප්‍රකාශ කළත්, එම වැඩ පිළිවෙලට එරෙහි වන්නන් කියා සිටින්නේ දරුවන් ඉවත දැමීමට දෙමව්පියන් දිරි ගැන්වීමක් එමගින් සිදු කෙරෙන බවයි.