සෝමාලි හමුදාවෝ කොර්යෝලේ අත්පත්කර ගනිති

Image copyright AFP
Image caption සාමාන්‍ය වැසියන් කොර්යෝලේ නගරය අතහැර අග නගරය වන මොගඩිෂු වෙත පලාගොස් ඇත

පසුගිය වසර පහක කාලයක් ඉස්ලාමීය අල් ශබාබ් කණ්ඩායමේ පාලනයට නතුව පැවති සෝමාලියාවේ කොර්යෝලේ නගරය සෝමාලි රජයේ හමුදාව සහ අප්‍රිකානු සංගමයේ හමුදාව විසින්අත්පත් කරගනු ලැබ ඇත.

එහි සිටින බී බී සී වාර්තා කරු පවසන ආකාරයට නගරය තුළ පැවති දරුණු සටන් ක්‍රමයෙන් අඩු වී ගොස් පිටතින් ඇති ආසන්න ප්‍රදේශ වලට පැතිරී ගොස් තිබේ.

ප්‍රධාන වශයෙන් අප්‍රිකානු සංගමයට අයත් උගන්ඩා හමුදාවන්ට යුධ ටැංකි සහ නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා මගින් සහය ලැබී ඇත.

බොහෝ සාමාන්‍ය වැසියන් කොර්යෝලේ නගරය අතහැර එයට කිලෝමීටර අනුවක් නිරිත දිගින් ඇති අග නගරය වන මොගඩිෂු වෙත පලාගොස් ඇත.