බීබීසී ‘ලෝක සේවයේ’ අනාගතය?

Image copyright bbc

බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු බීබීසී ලෝක සේවයේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ දැඩි අවධානය යොමු කොට ඇත.

බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුවෙන් මෙතෙක් සැපයුණ අරමුදල් වෙනුවට හෙට අඟහරුවාදා පටන් බල පැවැත්වෙන පරිදි බීබීසී ලෝක සේවය,රුපවාහිනී වාර්ෂික බලපත් ගාස්තු මගින් පවත්වා ගෙන යාමට තීන්දු කරනු ලැබීමෙන් අනතුරුවයි,මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අවධානය එහි අනාගතය සම්බන්ධයෙන් යොමු කෙරුණේ.

ලෝක සේවය පවත්වා ගත යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් තමන්ට බ්‍රිතාන්‍ය ගුවන් විදුලි සංස්ථාවත් සමඟ පැහැදිලි මතවාදී වෙනස්කම් ඇති බවයි, බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ විදේශ සබඳතා පිළිබඳ කාරක සභාව කියා සිටින්නේ.

නඩත්තුව බලපත් ගාස්තුවෙන්

තමන්ට තව දුරටත් බ්‍රිතාන්‍ය ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ(BBC) විධායක හෝ කළමනාකරණ මණ්ඩල කෙරෙහි ඍජු හඬක් නැගීමට නොහැකි වීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම කනස්සල්ලට පත් වෙන බවයි මන්ත්‍රීවරු පවසන්නේ.

කෙසේ වුවද, 2014-15 මූල්‍ය වසර සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් සපයමින් ලෝක සේවය නඩත්තු කරනු ලැබීම බ්‍රිතාන්‍ය ගුවන් විදුලි සංස්ථාව විසින් භාර ගනු ලැබීම මන්ත්‍රී වරුන්ගේ ප්‍රසාදයට හේතු වී ඇත.