තහනම් ලැයිස්තුව සාමකාමී ක්‍රියාකාරකම් සීමා කිරීමක්

ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව විසින් දෙමළ සංවිධාන 16 ක් ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් රැස් කරන ආයතන ලෙස තහනම් ලැයිස්තුවකට ඇතුළත් කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ සුළුතරයේ සාමකාමී ක්‍රියාකාරකම් සීමා කිරීමක් ලෙසට පෙනී යන බව හියුමන් රයිට්ස් වොච් මානව හිම්කම් සංවිධානය පවසයි.

ඇමරිකාව මූලස්ථානය කොට ගත් හියුමන් රයිට්ස් වොච් සංවිධානය පවසන්නේ රජය විසින් නිශ්චිත කණ්ඩායම් හෝ පුද්ගලයන් විසින් කරනු ලබන නීති විරෝධී ක්‍රියා පිළිබඳව සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ යුතු බවයි.

එසේ නැත්නම් එම කණ්ඩායම්වල හෝ පුද්ගලයන්ගේ නම් තහනම් ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කළ යුතු බවත් හියුමන් රයිට්ස් වොච් සංවිධානය ප්‍රකාශ කරන්නේය.

ප්‍රකාශිත තහනම් සංවිධාන සමඟ සම්බන්ධකම් ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට එරෙහිව ඊට අදාළ රජයේ නියෝග යටතේ නීතිමය පියවර ගත හැකි බව යුද හමුදා ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් රුවන් වනිගසූරිය ප්‍රකාශ කොට ඇති බව හියුමන් රයිට්ස් වොච් සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේය.

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත

මේ අනුව දේශීය ක්‍රියාකාරීන් සහ චෝදනා එල්ල කොට ඇති සංවිධාන වල සාමාජිකයන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමේ දී ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගෙන චෝදනා රහිතව රඳවා තබා ගත හැකි බවයි හියුමන් රයිට්ස් වොච් සංවිධානය පවසන්නේ.

ශ්‍රී ලංකා රජය ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ අපැහැදිලි නීති යොදා ගෙන විදේශයේ වෙසෙන විශාල දෙමළ ජන කොටසක්, මේ වන විට අකර්මණ්‍ය, කෲර එල්ටීටීඊ සංවිධානය හා ඈදීමට උත්සාහ දරන බව හියුමන් රයිට්ස් වොච් සංවිධානයේ ආසියානු කලාපය බාර අධ්‍යක්ෂ බ්‍රැඩ් ඇඩම්ස් ප්‍රකාශ කරන්නේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ, එක්සත් ජාතීන්ගේ රෙගුලාසි යටතේ රජයට, ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සිදු කරන, එසේ කිරීමට උත්සාහ දරන, එම ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ වන හෝ ඊට පහසුකම් සලසන පුද්ගලයන් හෝ කණ්ඩායම් හෝ නම් කොට ඔවුන්ගේ මූල්‍ය වත්කම් සහ ආර්ථික සම්පත් අත්හිටුවීමට බලය පැවරෙන නමුත් රජය පනවා ඇති තහනමට අදාළ හේතු සාධක ඉදිරිපත් කොට නැති බවයි හියුමන් රයිට්ස් වොච් සංවිධානය පැවසුවේ.

නෛතික සහයෝගිතාව

රජය විසින් ප්‍රකාශිත ලැයිස්තුවේ සඳහන් බොහෝ කණ්ඩායම් ඒවා ක්‍රියාත්මක රටවල නෛතික වශයෙන් ලියා පදිංචි වී සිටින බව පවසන එම සංවිධානය පුද්ගලයන් 424 දෙනකුගේ වත්කම් ද අත්හිටුවා ඇති බවයි ප්‍රකාශ කළේ.

ත්‍රස්තවාදී කටයුතු සඳහා විදේශයේ අරමුදල් රැස් කිරීම සම්බන්ධ තම නීත්‍යානුකූල ගැට‍ළු මූලික වශයෙන් විදේශ රටවල නෛතික සහයෝගිතාව මගින් රජය විසඳා ගත යුතු බවයි හියුමන් රයිට්ස් වොච් සංවිධානය තවදුරටත් පවසන්නේ.