මිලියන තුන හමාරක සිතුවමක් අතුරුදහන්

Image copyright AFP
Image caption තම සේවකයන් මෙයට සම්බන්ධයක් නැති බව හෝටල් බලධාරීන් පවසති

ඩොලර් මිලියන 3.7 ක මුදලකට හොංකොං හි දී වෙන්දේසි කෙරුණු සිතුවමක් අතුරුදහන් වී ඇත.

ගොඩනැගිල්ල පිරිසිදු කරන්නන් විසින් මෙම සිතුවම කසළ සමග ඉවත දමා තිබියහැකි බවයි ඇතැම් වාර්තාවන් පවසන්නේ.

චීන සිත්තරෙක් වන කුයි රුසෝ විසින් අඳින ලද හිම කන්දක සිතුවමක් වන මෙය ඉරිදා පැවති වෙන්දේසියක දී විකුණනු ලැබුවකි.

හොංකොං හි පුවත් පත් වාර්තා කරන ආකාරයට පොලීසිය විසින් පටිගත වී ඇති ආරක්ෂක කැමරා දර්ශන පරීක්ෂා කරද්දී දැක ඇත්තේ වෙන්දේසිය පැවති ග්‍රෑන්ඩ් හියත් හෝටලයේ පිරිසිදු කරන්නන් විසින් එය ඉවත් කරන ආකාරයයි.

තම සේවකයන් මෙයට සම්බන්ධයක් නැති බව හෝටල් බලධාරීන් පවසා තිබේ.