පාකිස්තානයෙන් බදු ගෙවන්නන්ගේ ලැයිස්තුවක්

Image copyright pa

පාකිස්තානය රටේ බදු ගෙවන්නන්ගේ මුළු නම් ලැයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත් කොට තිබේ.

මෙය පාකිස්තානය එවැනි පියවරක් ගනු ලැබූ පළමු වතාවයි.

එහි අරමුණ බදු මග හරින්නන් ලැජ්ජාවට පත් කිරීම බවත් ප්‍රකාශ වෙයි.

පිටු හැත්තෑ දහසකට අධික බදු තොරතුරු ප්‍රකාශනයේ සියලු බදු ගෙවන්නන්ගේ නම් සහ ආයතනවල නම් ඇතුළත් වෙයි.

එම ලැයිස්තුවේ නම් දක්නට නොමැති ව්‍යාපාරිකයන්ට, ජනරාල් වරුන්ට සහ දේශපාලකයන්ට බදු ගෙවන මෙන් එමගින් බලපෑමක් කෙරෙනු ඇති බවයි විශ්ලේෂකයන් පවසන්නේ.