හිමාලයෙන් තවත් ‘ෂාර්පා’ සිරුරක්

හිමාලයේ හිම කන්දක් කඩා වැටීමෙන් ඊයේ සිකුරාදා මරණයට පත් සංචාරක මග පෙන්වන්නන් අතරින් තවත් නේපාල ජාතික ‘ෂාර්පා’වරයකුගේ සිරුරක් බේරා ගැනීමේ කණ්ඩායම් විසින් සොයා ගනු ලැබුණි.

බේරා ගැනීමේ කණ්ඩායම් වලට හසු ව තිබෙන්නේ හිම කන්දට යට වූ දහතුන් වැනි ‘ෂාර්පා’වරයාගේ සිරුරයි.

කඩා වැටුණ කන්ද මීටර හයදාහක් තරම් විශාල භූමියක පැතිර තිබුණ හිම යායකි.

තවත් ‘ෂාර්පා’වරුන් තුන් දෙනකුට සිදු වූ දෙයක් තවමත් දැන ගන්නට නැති බවත් වාර්තා වෙයි.

හිම කන්ද කඩා වැටුණේ, ‘ෂාර්පා’ මග පෙන්වන්නන් විදේශීය සංචාරකයන්ට හිමාලය නැගීමට මාවත පිළියෙළ කරමින් සිටියදී.

‘කුම්භු’ අයිස් ප්‍රපාතය යනුවෙන් නම් කරනු ලැබ ඇති අනතුරුදායක ග්ලැසියර් කලාපයක් ඔස්සේ මාවතක් හෙළි කිරීමට සහ විදේශ සංචාරකයන්ට එල්ලී ගමන් කිරීම සඳහා කඹ සවි කිරීමට ‘ෂාර්පා’ සංචාරක මග පෙන්වන්නන් හිමේ ඉහල නගිමින් සිටියදීයි, එය කඩා වැටී තිබෙන්නේ.

ඉහත කී අනතුරත් සමඟ විදේශීය සංචාරකයන් ගණනාවක් ම හිමාලය නැගීම අත්හැර දමන ලද බවත් වාර්තා කෙරුනා.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර