හමාස් ව්‍යාපාරය ඊශ්‍රායලය පිළිගනී?

Image copyright AFP
Image caption ෆාටා සහ හමාස් සහයෝගය

හමාස් සංවිධානයත් ඇතුළත් කරමින් අලුතින් පිහිටුවනු ලබන එක්සත් පලස්තීන ආණ්ඩුව, ඊශ්‍රායලය රාජ්‍යයක් හැටියට පිළි ගනිමින්,ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා අත්හැර ජාත්‍යන්තර බැඳීම් අනුව කටයුතු කරනු ඇතැයි ජනාධිපති මොහමඩ් අබ්බාස් ප්‍රකාශ කරයි.

පලස්තීන විමුක්ති ව්‍යාපාරයේ ( PLO) මධ්‍යම කාරක සභාවේදී අදහස් දැක් වූ ජනාධිපති අබ්බාස් කියා සිටියේ, ඊශ්‍රායලයත් සමඟ සාම සාකච්ඡා පෙරට ගෙන යාමට තමා තවමත් මනාප බවයි.

පලස්තීන විමුක්ති ව්‍යාපාරය සහ ‘ගාෂා’ තීරය පාලනය කරන ‘හමාස්’ සංවිධානය අතර පසුගිය දා එක්සත් ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ලැබුණි.

එම පියවරත් සමඟ ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීන ආණ්ඩුව අතර එතෙක් පෙරට යමින් තිබුණ සාම සාකච්ඡා අත් හිටවීමට ඊශ්‍රායල් ආණ්ඩුව පියවර ගෙන ඇත.

එහෙත් එවැනි එක්සත් ගිවිසුමකට එළැඹීම යුක්ති සහගත කරමින් ජනාධිපති මොහමඩ් අබ්බාස් කියා සිටියේ, තමාට ‘ගාෂා’ තීරයේ ජනතාව අත් හැරිය නොහැකි බවයි.

එසේම සාම හවුල්කරු වන ඊශ්‍රායලය ද අත් හල නොහැකි බවයි ,පලස්තීන නායකයා පවසන්නේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර