ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පූතින්ට නොබෙල් තෑග්ග ලැබෙන්න පුළුවන් - ඔබාමා

මාධ්‍යවේදීන් සඳහා වූ වාර්ෂික ධවල මන්දිර භෝජන සංග්‍රහයට සහභාගි වූ ජනාධිපති බරක් ඔබාමා, රුසියානු ජනාධිපති ව්ලදිමීර් පූතින්, ඔබාමා පාලනය හඳුන්වා දුන් නව සෞඛ්‍යාරක්ෂණ ක්‍රමවේදය හා ඔහුගේ දේශපාලන ප්‍රතිමල්ලවයන් පිළිබඳව සරදම් කරමින් පැමිණ සිටි පිරිස් විනෝදමත් කළේය.

කීර්තිමත් පුද්ගලයන්, ජනමාධ්‍යවේදීන් හා දේශපාලනඥයින් රැසක් භෝජන සංග්‍රහයට සහභාගි වී සිටියහ.

සෞඛ්‍යාරක්ෂණ ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ඇතිවූ පරිගණක ආශ්‍රිත ගැට‍ළු හා දෝෂ උපහාසයට ලක් කළ ජනපති ඔබාමා ඔහුගේ දේශපාලන විරුද්ධවාදීන් උපහාසයට ලක් කර තිබුනේ රුසියාවේ ජනාධිපති පූතින් උදාහරණයට ගනිමින්.

"කොන්සර්වෙටිව් විචාරක වන පැට් බුචානන් ගිය වසරේ කිවුවා රුසියානු ජනාධිපති පූතින්ට නොබෙල් සාම ත්‍යාගය ලැබෙන බව. ඇත්තටම කිවුවොත් මේ දවස් වල ඕනම කෙනෙකුට නොබෙල් ත්‍යාගය දෙනවා. ඉතින් ඒක වෙන්නත් පුළුවන්," යනුවෙන් ජනපති ඔබාමා විහිළු කරමින් පවසා තිබුණි.

ඇමරිකානු ජනාධිපති බරක් ඔබාමා දෙදහස් නවය වසරේ දී නොබෙල් සාම ත්‍යාගයෙන් පිදුම් ලැබුවේය.