දරු ප්‍රසූතියේදී මිය යන කාන්තාවන් සංඛ්‍යාව 50% අඩුයි

වසර 1990 ට පසු කාලය තුළ, ගර්භණීභාවයේ සිටියදී හෝ දරු ප්‍රසූතියේදී හෝ මිය යන කාන්තාවන්ගේ සංඛ්‍යාව සියයට පනහකින් පමණ අඩුවී ඇතැයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ප්‍රකාශ කරයි.

1990 වසරේදී එසේ මිය ගිය කාන්තාවන්ගේ ගණන ලක්ෂ පහක් පමණ වූ අතර 2013 වන විට එය දෙලක්ෂ අනූ දහස දක්වා අඩු වූ බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසන්නේ.

හොඳ ප්‍රගතියක්

මේ තත්වය හොඳ ප්‍රගතියක් වුවත් සෑහීමකට පත්විය නොහැකි බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සඳහන් කළේ.

තවමත් පැයකට ගර්භණී කාන්තාවන් තිස් තුන් දෙනකු මිය යන බව පවසන සංවිධානය එම කාන්තාවන් සුව කළ හැකි සහ ප්‍රතිකාර කළ හැකි සෞඛ්‍ය තත්වයන් යටතේ පසුවූවන් බවයි ප්‍රකාශ කරන්නේ.

දියවැඩියාව, එච් අයි වී ඒඩ්ස්, මැලේරියාව යන රෝග හෝ දරු ප්‍රශූතියේ දී සිදුවන වෙනත් සෞඛ්‍ය ආබාධ හේතුවෙන් එම කාන්තාවන්ගේ ගර්භණී අවස්ථාව අමාරු තත්වයකට පත් කොට ඇති බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සඳහන් කරයි.

දුප්පත් රටවල්

දුප්පත් සහ පොහොසත් රටවල මාතෘ මරණ සංඛ්‍යාව අතර තවමත් විශාල පරතරයක් ඇති බව පවසන සංවිධානය දුප්පත් රටවල් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණය සඳහා තවදුරටත් ආයෝජනය කළ යුතු බවයි පෙන්වා දෙන්නේ.

එහෙත් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය වැනි සමහර පොහොසත් රටවල ද මාතෘ මරණ සංඛ්‍යාව ඉහල යමින් තිබෙන බවත් තරබාරුකම සහ ප්‍රමාදවී විවාහ පත්වීම යන කරුණු ඊට බලපා ඇති බවත් සෞඛ්‍ය විශේෂඥයෝ පවසති.