තායිලන්ත අගමැතිවරියට පදවිය අහිමි වෙයි

Image copyright Getty
Image caption යින්ලුක් සිනවත් ව්‍යවස්ථා අධිකරණයේ සිට

තායිලන්ත අගමැතිනි යින්ලුක් සිනවත් පදවියෙන් ඉවත් විය යුතු යයි එරට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අධිකරණය නියෝග කර ඇත.

එම නියෝගය සිදු කෙරුණේ, අගමැතිවරිය බලය යුතු ආකාරයට පාවිච්චි කරනු ලැබ ඇති බව තීන්දු කරනු ලැබීමෙන් අනතුරුව.

සිය ඥාතියකු වෙනත් පදවියකට පත් කර ගත හැකි පරිදි, බලය යුතු මට්ටමින් පාවිච්චි කරමින් 2011 වසරේ දී ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරියකු මාරු කිරීම මගින් අගමැතිනි යින්ලුක් සිනවත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරනු ලැබ ඇති බවයි,ව්‍යවස්ථා අධිකරණයේ තීන්දුව වී තිබෙන්නේ.

එම පරිපාලන නිලධාරියා මාරු කිරීමට හවුල් වූ කැබිනට් ඇමතිවරුන් ද පදවි වලින් ඉවත් විය යුතු යයි අධිකරණය නියෝග කර ඇත.

තායිලන්තය පසුගිය මාස හය පුරාම දුෂ්කර දේශපාලන අර්බුදයකයි පවතින්නේ.

යින්ලුක් සිනවත් ඉවත්වීම මගින් පුරප්පාඩු වෙන අගමැති පදවිය සම්පූර්ණ කරනු ලබන්නේ කෙසේද යන්න තවමත් අපැහැදිලි බවයි තායිලන්තයෙන් ලැබෙන වාර්තා මගින් පෙනී යන්නේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර