ගුවන් යානය අනතුරට පත්වූ ස්ථානය අවිනිශ්චිතයි

අතුරුදහන් වූ මැලේසියානු ගුවන් යානය අනතුරට පත්වූයේ එහි කොටස් ඇති බවට කලින් විශ්වාස කළ ඉන්දියන් සාගරයේ දකුණු කලාපය නොවන බව ඔස්ට්‍රේලියන් නිලධාරීහු ප්‍රකාශ කරති.

ගුවන් යානයේ කළු පෙට්ටියෙන් නිකුත්වූ බවට සැලකෙන ශබ්ද තරංග ඔස්සේ කුඩා සබ්මැරීනයක් මගින් මුහුදු පතුල සෝදිසි කරන ලදී.

සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදු කළ නෞකාවක් මගිනුයි ශබ්ද තරංග සොයා ගනු ලැබුවේ.

ඇමරිකානු නාවික සමුද්‍ර ඉංජිනේරු අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මයිකල් ඩීන්, සීඑන්එන් මාධ්‍යයට පැවසුවේ එම ශබ්ද තරංග බොහෝවිට මෙහෙයුම් සිදු කළ නෞකාවෙන් හෝ එහි උපකරණ මගින් නිකුත්වූ ඒවා විය හැකි බවයි.

මෙම ප්‍රවෘතිය මගින් පැහැදිලිවන්නේ සෝදිසි මෙහෙයුම්වල නිරතවූවන්ට තවමත් ගුවන් යානය ඇති ස්ථානය පිළිබඳව ඇත්තේ මද අවබෝධයක් බවයි බී බී සී වාර්තාකරුවෙක් පැවසුවේ.