දුම්කොළ බදු වැඩි කරන්න ! - WHO

Image copyright
Image caption ...සෑම තත්පර හයකට වරක් එක් පුද්ගලයෙකු දුම්බීම හේතුවෙන් මිය යන බව ගණන් බලා තිබේ

දුම්කොළ සඳහා ඉහළ පරිමානයේ බදු වැඩි කිරීමක් කරන ලෙස ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානය විසින් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබ තිබේ.

බදු වැඩි කිරීම මගින් දුම් පානය කරන්නන් ගේ සංඛ්‍යාව විශාල වශයෙන් පහළ දැමීමටත් සෞඛ්‍ය සේවාවන් සඳහා අදායම වැඩිකර ගැනීමටත් හැකිවන බවයි එම සංවිධානය පවසන්නේ.

“දුම් පානයෙන් තොර දිනයක්” වෙනුවෙන් කටයුතු කරමින් සිටින ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සිගරට් සඳහා 50% ක බදු වැඩි කිරීමක් රටවල් වලින් අපේක්ෂා කරයි.

සිගරට් සඳහා සුළු බදු වැඩි කිරීමකින් වුවද පැහැදිළි වෙනසක් දැකිය හැකි බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ.

තමන් විසින් සිදු කරන ලද සමීක්ෂණ අනුව සෑම තත්පර හයකට වරක් එක් පුද්ගලයකු දුම්බීම හේතුවෙන් මිය යන බවත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසයි.