චීනයේ 'නිරුවත් නිලධාරීහු'

Image copyright Xinhue
Image caption මේ විදේශගත වීම් සහ දුෂණ අතර සබඳතාවයක් තිබියහැකි බවයි පැවසෙන්නේ

චීනයේ දකුණු පළාතට අයත් ගුවාන් ඩොන්ග් පළාතේ පමණක් දහසකට වැඩි නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක ගේ භාර්යාව හෝ දරුවන් විදේශ රටවල ජීවත් වන බවයි මැතක දී සිදුකළ දුෂණ විරෝධී සමීක්ෂණ මගින් හෙළිවී ඇත්තේ.

මේ සම්ප්‍රදාය නවතා දැමීමට කටයුතු කරමින් සිටින චීනයේ කොමියුනිස්ට් නායකත්වය විශ්වාස කරන්නේ මේ විදේශගත වීම් සහ දුෂණ අතර සබඳතාවයක් තිබියහැකි බවයි.

බොහෝ නිලධාරීන් නීත්‍යානුකුල නොවන ආකාරයට ලබාගත් මුදල් මෙසේ රටින් පිට ජීවත් වන තම ඥාතීන් වෙනුවෙන් වියදම් කරන බවයි පැවසෙන්නේ.

“නිරුවත් නිලධාරීන්” ලෙස ප්‍රචලිත වී ඇති මෙම රාජ්‍ය නිලධාරීන් එලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ලෙස ඉතා අඩු බඩු භාණ්ඩ හා දේපළ ප්‍රමාණයක් ඔවුන් සතුව ඇති බැවිනි.

මේ තත්වය මත ගුවාන් ඩොන්ග් පළාතේ ඇතැම් “නිරුවත් නිලධාරීන්” විසින් තම විදේශගත ඥාතීන් යළි සියරට කැඳවනු ලැබ ඇති අතර අනිකුත් නිලධාරීන් ගේ තත්වය පහත දැමීමට ලක්වී ඇත.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර