යුක්රේනය යුරෝපා හවුල දෙසට

Image copyright Reuters

සිය රටේ ඉදිරි අනාගතය යුරෝපයත් සමඟ බැඳී පවතින බව යුක්රේනයේ නව ජනාධිපති පෙත්‍රෝ පොරෂේන්කෝ කියා සිටියි.

එසේම රුසියාව විසින් පසුගිය මාසයේ ඈඳා ගත් ක්‍රිමියාව සිය රටේ කොටසක් හැටියට දිගටම සලකන බවටත් නව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රතිඥාවක් දෙයි.

‘කීව්’ අගනුවර පැවති දිව්රුම් දීමේ උත්සවයකින් අනතුරුව අදහස් දැක් වූ ජනාධිපති පෙත්‍රෝ පොරෂේන්කෝ, යුක්රේනය යුරෝපා හවුලේ පූර්ණ සාමාජික රටක් බවට පත් කරනු ලැබීම සඳහා තමා ක්‍රියාත්මක වෙන බවයි අවධාරණය කළේ.

පළිගන්නේ නැහැ

තවදුරටත් අදහස් දැක් වූ යුක්රේන් නායකයා, තමාට යුද්ධයක් හෝ පළි ගැනීමක් අනවශ්‍ය බවයි කියා සිටියේ.

කෝටිපති රස ආහාර නිෂ්පාදයකයකු වන ජනාධිපති පෙත්‍රෝ පොරෂේන්කෝ ,යුක්රේන් අර්බුදය අවසානයකට ගෙන ඒමට මුල පුරමින් ප්‍රකාශ කළේ දෑතේ ලේ නොතැවුරන ඕනෑම පුද්ගලයකුට සමාව ප්‍රදානය කෙරෙන සාම සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කෙරෙන බවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර