සෞදි සේවකයන්ට හිරු රශ්මිය තහනම්

ගොඩනැගිලි වලින් පිටත එළිමහනේ සේවයේ නියැලෙන සේවකයන් හිරු රශ්මියෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය නව නීතියක් බලාත්මක කිරීමට සෞදි අරාබිය කටයුතු කර තිබේ.

නව නීතිය අනුව මධ්‍යහන දොළහේ සිට සවස තුන දක්වා සේවකයන්ට එළිමහනේ රාජකාරි වල නිරත වීම තහනම් කර ඇති අතර මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මස මැද දක්වා එම නීතිය ක්‍රියාත්මකයි.

නීතිය තුලින් සේවකයන්ගේ ආරක්ෂාව හා ඔවුන්ගේ පැවැත්ම පිළිබඳ ආණ්ඩුවේ ඇති සැලකිල්ල පෙන්නුම් කරන බවයි සෞදි අරාබි රජය පවසන්නේ.

නමුත් තෙල්, ගෑස් හා හදිසි නඩත්තු කිරීමේ කටයුතු වල නිරත සේවකයන් මෙම නීතිය ඇතුළත් කර නොමැති අතර ඔවුන් හිරු රශ්මියෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට සුදුසු වෙනත් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බව බලධාරීන් පවසයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර