ඉරාකය පුරා ව්‍යාප්ත වන ගැටුම්

Image caption ටල් අෆාර් නගරය කැරලිකරුවන්ගෙන් නිදහස් කර ගැනීමට හමුදා උත්සහ කරමින් සිටියි

ඉරාක ආරක්ෂක බලකා සහ ඉස්ලාමීය අන්තවාදී කැරලි කණ්ඩායම් අතර ගැටුම් මේ වන විට ඉරාකය පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී.

බැග්ඩෑඩ් නගරයට කිලෝමීටර හැටක දුරින් පිහිටි බකුබා නගර බලධාරීන් බීබීසීයට පැවසුවේ බකුබා නගරයේ බලය නැවතත් ඉරාක ආරක්ෂක අංශ විසින් ලබා ගෙන ඇති බවයි.

සුන්නි අන්බාර් පළාත ඇතුළුව කැරලිකරුවන් විසින් යටත් කර ගෙන සිටින ඉරාකයේ බටහිරට වන්නට පිහිටි ප්‍රධාන නගරයන්හි දරුණු මට්ටමේ සටන් ඇති වූ බව වාර්තාවේ.

කැරලිකරුවන් අතට පත් වූ ඉරාකයේ උතුරට වන්නට පිහිටි ටල් අෆාර් නගරය කැරලිකරුවන්ගෙන් නිදහස් කර ගැනීමට ඉරාක රජයේ හමුදා මේ වන විට උත්සහ කරමින් සිටියි.

මේ අතර ඉරාකය තුළ ඇමරිකාවට වැදගත් වන අංශයන්හි සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා ඇමරිකානු යුධ භටයන් දෙසිය හැත්තෑපස් දෙනෙකු ඉරාකය තුළ යොදවා තිබේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර