ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පෙනීම ලැබෙන අරුම පුදුම කණ්ණාඩියක්

ඇසේ පැලඳිය හැකි කුඩා පරිගණකයකින් සමන්විත උපැස් යුවල් ඇස් පෙනීම විශාල වශයෙන් අඩු අන්ධභාවයට ආසන්න වූ පුද්ගලයන්ට පැහැදිලි දර්ශනයක් ලබා දීමට හැකි වන සේ වැඩි දියුණු කිරීමට බ්‍රිතාන්‍ය විද්‍යාඥයන් පිරිසක් සමත් වී තිබේ.

කුඩා පරිගණකයකින් සමන්විත ඇස් කණ්ණාඩි, අන්ධභාවයට ආසන්න, පෙනීම ඉතා දුර්වල පුද්ගලයන්ට පෙනීම ලබා දෙන අයුරින් වැඩි දියුණු කළ විශිෂ්ට සොයා ගැනීමෙහි ගෞරවය හිමි වන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ පරීක්ෂකයන් කණ්ඩායමකටයි.

මෙම විශේෂිත ඇස් කණ්ණාඩිය ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයේ ත්‍රිමාන කැමරාවකින් යුක්ත වේ.

පැහැදිලි දසුන්

එම ත්‍රිමාන කැමරාව පරිගණකයට සම්බන්ධ වන අතර කැමරාවෙන් ලබා දෙන රූප පරිගණකයෙන් සකස් කර ක්ෂණයෙන් ඇස් කණ්ණාඩිය මත දර්ශනය වීමයි සිදු වන්නේ.

අවට පරිසරය පිළිබඳ පැහැදිලි දැනීමක් ලබා දෙමින් අවට සිටින මිනිසුන්ගේ හා වස්තුන්ගේ රූප උසස් තත්වයකින් පෙනීමට සැලැස්වීමයි මේ අපූරු ඇස් කණ්ණාඩියේ විශේෂත්වය.

ඇස් පෙනීම ඉතා අඩු අන්ධභාවයට අසන්න පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකුට තමාට මග පෙන්වන සුනඛ මිතුරා සියැසින් දැක ගැනීමට සැලැස්වීමට තරම් පරීක්ෂණ කණ්ඩායම කාරුණික විය.

අන්ධ පුද්ගලයන් සදහා වූ රාජකීය ජාතික ආයතනය පවසන්නේ මෙම සොයා ගැනීම පුදුමය උපදවන එමෙන්ම වැදගත් සොයා ගැනීමක් බවයි.