ළමා අපචාර; අන්තර්ජාල වසංගතයක්

අන්තර්ජාලය මගින් සිදු වන ළමා අපචාර පැතිර යන වසංගතයක තත්වයට පැමිණ ඇති බව ජගත් කාර්ය සාධක මණ්ඩලයේ සභාපති පවසයි.

ජගත් කාර්ය සාධක මණ්ඩලයේ සභාපති ඉයන් කුවීන් බීබීසී යට ප්‍රකාශ කළේ ඇමරිකානු ආරක්ෂක අංශ විසින් විමර්ශණය කරන ළමා අපචාර සිද්ධි වල විශාල වැඩි වීමක් දක්නට ඇති බවයි.

ඇමරිකානු අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දියත් කර ඇති මෙම විමර්ශන සේවාවට ලොව පුරා ආරක්ෂක නිලධාරීන් යොදවා ඇති බවත් වාර්තා වේ.

ජගත් කාර්ය සාධක මණ්ඩලයේ සභාපති ඉයන් කුවීන් තව දුරටත් කියා සිටියේ අන්තර්ජාලය තුල ප්‍රචාරය වන ළමා අපචාර දිස් වන ඡායාරූප ජාත්‍යන්තරය පුරා පැතිර යමින් පවතින අතර මෙම ප්‍රශ්නයෙන් පළා යාමට කිසිදු රටකට නොහැකි බවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර