සොරකම පසෙකලා 'ෆේස් බුක්' ගිණුමට ඇතුල් වී

සොරෙක් සොරකම් කිරීම පසෙකලා සොරකමට පැමිණි නිවසේ හිමිකරුගේ පරිගණකයෙන් තම ෆේස් බුක් ගිණුමට ඇතුළු වීම නිසා පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් වීමේ සිද්ධියක් ඇමරිකාවේ මිනසෝටා ප්‍රාන්තයෙන් වාර්තාවේ.

ගෙහිමියාට අයත් අත් ඔරලෝසුවක් හා වෙනත් භාණ්ඩ කිහිපයක් සොරා ගත් පුද්ගලයා ඒ අතරතුරදීයි තම ෆේස් බුක් ගිණුමට ඇතුළු වී ඇත්තේ.

අනතුරුව සොරා ගත් බඩුත් රැගෙන නිවසින් පිටවෙද්දී ඔහුගේ ෆේස් බුක් ගිණුමෙන් ඉවත් වීමට සොරාට අමතක වී ඇත.

සමාන

පසුව ගෙහිමියා ඔහුගේ පරිගණකයේ ෆේස් බුක් පිටුවේ සිටි පුද්ගලයාට සමාන පුද්ගලයෙක් වීදියේදී දැක ඇත.

ඒ මොහොතේ ගෙහිමියාට සිදු වූ දෙය පැහැදිලි වී සොරා හඳුනා ගෙන පොලිසියට පැමිණිලි කිරීමෙන් අනතුරුවයි, නිකොලස් විග් නැමති සොරා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන්නේ.

තමා සොරකමේ නිරත වූ බව නිකොලස් විග් නැමති පුද්ගලයා පිළිගෙන ඇති අතර එම වරද මත ඔහුට වසර දහයක සිර දඬුවමකට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකි බවයි මිනසෝටා ප්‍රාන්ත බලධාරීන් පවසන්නේ.