ධර්ම දේශනා සඳහා ඊජිප්තු රජයෙන් සීමා

Image caption ‘ධර්ම දේශනා කළ යුත්තේ මිනිසුන් බෙදා වෙන් කිරීමට නොව බෙදී සිටින මිනිසුන් එකමුතු කිරීමට’

මුස්ලිම් ධර්ම දේශකයන් විසින් සිදු කරනු ලබන දේශනාවලට ඊජිප්තු බලධාරීහු තව දුරටත් සීමා පණවති.

පනවා ඇති නව නීති යටතේ, මුස්ලිම් ධර්ම දේශකයන් සිය දේශනා පැවැත්වීමේ දී ගුණධර්ම හා විශ්වාසයන් යන කාරනා වලට පමණක් සීමා විය යුතුයි.

ඊජිප්තුව මෙම නිවේදනය නිකුත් කර ඇත්තේ ශුද්ධ වූ රාමසාන් උපවාස සමයේ පළමු දිනය එළැඹෙද්දී යි.

‘ධර්ම දේශනා කළ යුත්තේ මිනිසුන් එකමුතු කිරීමට’

‘ධර්ම දේශනා කළ යුත්තේ මිනිසුන් බෙදා වෙන් කිරීමට නොව බෙදී සිටින මිනිසුන් එකමුතු කිරීමට’ බව ඊජිප්තු ආගමික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත්‍ය මුක්තාර් ගෝමා කියා සිටියේය.

ධර්මදේශකයන් ආණ්ඩුවේ අනුමැතියක් නොමැතිව, දේවස්ථාන හා පොදු ස්ථානවල ඉගැන්වීමේ නිරත වීම තහනම් කෙරෙන නියෝගයක් පැනවීමට ඊජිප්තු රජය මෑතක දී පියවර ගෙන තිබුණි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර