ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මෝසුල් වේල්ලේ බලය ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයෙන් ගිලිහේ

ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ජිහාඩ් සටන්කරුවන් අත පැවති උතුරු දිග ඉරාකයේ පිහිටි මෝසුල් වේල්ලේ පාලනය නැවතත් සියතට ගත හැකි වූ බව ඉරාක සහ කුර්දි හමුදා බලධාරිහු පවසති.

මොසුල් වේල්ල යුදමය වශයෙන් වැදගත් ස්ථානයක් වශයෙන් සැලකේ.

බැග්ඩෑඩ් හමුදා බලධාරීන් කියා සිටින්නේ වේල්ල අවට ඉස්ලාමීය සටන්කරුවන් ඇටවූ මර උගුල් තම හමුදා විසින් මේ වන විට ඉවත් කරමින් සිටින බවයි.

මේ අතර කුර්දි හමුදාවලට තම සටන්කරුවන් විසින් දැඩි හානි පමුණුවා ඇති බව පවසන ඉස්ලාමීය රාජ්‍යය, මෝසුල් වේල්ලේ බලය ගිලිහුණු බවට පළ වූ වාර්තා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

ඇමරිකානු ප්‍රහාරක ගුවන් යානාවල සහාය ඇතිව කුර්දි පාබළ හමුදා සටන් මෙහෙය වූහ.