"ගැලීලියෝ" ටත් වැරදිලා

Image copyright ESA
Image caption 2020 වන විට සම්පුර්ණ සේවාවක් ලබා දීම ඉලක්කයයි

“Europe's global navigation system” නොහොත් “ගැලීලියෝ” නම් සැටලයිට් තාක්ෂණයෙන් පෘථිවිය මත රිය පැදවීම් තාක්ෂණය ට සහය වීම පිණිස අභ්‍යවකාශ ගත කෙරුණු චන්ද්‍රිකා දෙකක් නිවැරදි කක්ෂය වෙත ගමන් කර නැති බව යුරෝපා අභ්‍යවකාශ නියෝජිත ආයතනය පවසයි.

ප්‍රංශයේ ගුයානා හි දී අභ්‍යවකාශ ගත කෙරුණු අංක 5 සහ 6 දරන අභ්‍යවකාශ චන්ද්‍රිකා සිකුරාදා වන විටත් පාලක මධ්‍යස්ථානයේ පාලනයට නතුව පැවති අතර නව තත්වය පරීක්ෂාවට ලක්කරමින් සිටින බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

ඇමරිකානු GPS සහ රුසියානු Glonass නමැති “නැවිගේෂන්” සංඥා තාක්ෂණ පද්ධතීන් වලට එදිරිව යුරෝපයේ නිමැවුණු තාක්ෂණයකි ගැලීලියෝ නමින් හඳුන්වනු ලබන්නේ.

චන්ද්‍රිකා 30 ක් කක්ෂ ගත කිරීම මගින් 2020 වන විට සම්පුර්ණ සේවාවක් ලබා දීම මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න වුන්ගේ අදහසයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර