"අපරාධවලට වැරදිකාර දේශපාලකයන්ට ඇමතිධුර එපා"

Image copyright BBC World Service

අපරාධවලට වරදකරුවන් වී සිටින දේශපාලකයන් අමාත්‍ය පදවි වලට පත් නොකළ යුතු බව ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රකාශ කරයි.

කලින් පැවති රජයේ ඇමතිවරුන් හතර දෙනකු තනතුරුවලින් ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලමින් ඉදිරිපත්කොට තිබු පෙත්සමක් විභාගයට ගත් අවස්ථාවේදීයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එසේ කියා සිටියේ.

වත්මන් රජයේ අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනකු ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් තුනෙන් එකකට අපරාධ චෝදනා එල්ල වී තිබේ.

අපරාධ චෝදනා

ඉන්දීය නීතියට අනුව අපරාධ චෝදනා එල්ලවී සිටින දේශපාලකයන්ට රජයේ තනතුරු දැරිය හැක.

නමුත් අපරාධ චෝදනාවලට වරද කරුවන් වූ දේශපාලකයන් රජයේ තනතුරු තනතුරු වලට පත් කළ නොහැක.

පෙත්සම නිශ්ප්‍රභ කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පැවසුවේ අපරාධ සහ දුෂණ චෝදනා වලට මුහුණ දී සිටින ඇමතිවරුන් නුසුදුසු බවට ප්‍රකාශ කෙරෙන උපදෙස් ලබා දීමක් සිදු කළ නොහැකි බවයි.

නමුත් අගමැතිවරයා සහ ප්‍රාන්ත රාජ්‍යවල මහා ඇමතිවරුන් අපරාධ චෝදනා වලට කලින් වරදකරුවන් වූ පුද්ගලයන් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඇතුල් නොකළ යුතු බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රකාශ කළ බව ප්‍රෙස් ට්‍රස්ට් ඔෆ් ඉන්දියා පුවත් සේවය ප්‍රකාශ කරයි