පාර්ලිමේන්තුවෙන් කසල ගොඩට ගිය දේශපාලකයා

Image caption 'ශාරීරිකව සහ මානසික වශයෙන්ද ප්‍රකෘති තත්වයට ඒමට අවශ්‍යයි'

යුක්රේනයේ කලහකාරී පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපසදී දේශපාලනඥයකු අල්ලා කසල බහාලනයකට වීසි කොට තිබේ.

බලයෙන් පහ කරන ලද හිටපු ජනාධිපති යනුකෝවිච්ගේ උපදේශකයකුව සිටි එරට ආර්ථික සංවර්ධන පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායකයා වන විතාලි ෂුරව්ස්කි කලහකරුවන් විසින් අල්ලා කසල බහාලනය තුළට වීසි කොට තිබේ.

ඇබැද්දියට මුහුණ දුන් දේශපාලනඥයා යුක්‍රේන රූපවාහිනියට පවසා ඇත්තේ එම සිදුවීමෙන් පසු තමාට ශාරීරිකව මෙන්ම මානසික වශයෙන්ද ප්‍රකෘති තත්වයට ඒමට අවශ්‍ය වී ඇති බවයි.

ආණ්ඩු විරෝධී උද්ඝෝෂකයන් පාලනය කිරීම සඳහා වන නීති දැඩි කෙරෙන කෙටුම්පතක් සම්පාදනය කිරීමට ෂුරව්ස්කි මුලික වී කටයුතු කළේය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර