මන්ගල්යාන් චන්ද්‍රිකාවෙන් අඟහරු ග්‍රහයාගේ ඡායා රූප

Image copyright ISRO
Image caption මන්ගල්යාන් චන්ද්‍රිකාව විසින් ගනු ලැබූ අඟහරු ග්‍රහයාගේ ඡායා රූප

ඉන්දියාවේ අභ්‍යවකාශ පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය විසින් පසුගිය බදාදා අඟහරු ග්‍රහයාගේ කක්ෂයට ඇතුල් කළ මන්ගල්යාන් චන්ද්‍රිකාව විසින් අඟහරු ග්‍රහයාගේ ප්‍රථම ඡායා රූප ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ වන විට මන්ගල්යාන් චන්ද්‍රිකාව විසින් ගනු ලැබූ අඟහරු ග්‍රහයාගේ ඡායා රූප බොහොමයක් පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයට ඒවා ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

අඟහරු ග්‍රහයාගේ ජීවීන්ට හිතකර පරිසරයක් පවතී දැයි සොයා බැලීම මන්ගල්යාන් චන්ද්‍රිකාවේ තවත් එක මෙහෙයුමකි.

අඟහරු ග්‍රහයා ගවේෂණය කිරීම සඳහා සාර්ථක ලෙස අඟහරු කක්ෂයට ඇතුල්වූ පළමු චන්ද්‍රිකාව මෙය වන අතර මන්ගල්යාන් මෙහෙයුම සඳහා ගිය වියදම මෙන් දස ගුණයකට අධික වියදමක් නාසා ආයතනයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ මෙහෙයුම සඳහා දැරීමට සිදුවූ බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

ඉතිහාසගත ජයග්‍රහණයක්

Image copyright AP
Image caption ඉන්දියාවේ අභ්‍යවකාශ පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය

ඉන්දියානු මාධ්‍ය මෙම අවස්ථාව ඉතිහාසගත ජයග්‍රහණයක් ලෙස වාර්තා කර තිබුණි.

හින්දු පුවත්පත වාර්තා කළේ එවා ඇති ඡායා රූප ඉතා හොඳ මට්ටමේ පැහැදිලි ඒවා බව අභ්‍යවකාශ පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ බලධාරීන් ප්‍රකාශ කළ බවයි.

අනෙකුත් පරීක්ෂණ ආයතන අඟහරු වලට යැවීමට උත්සාහ කළ පර්යේෂණ මෙහෙයුම් බොහොමයක් අවස්ථා ගණනාවකදීම අසාර්ථක වූ නමුත් ඉන්දීය අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම පළමු උත්සාහයෙන්ම සාර්ථක විය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර