රුසියාව අන්තර්ජාල ප්‍රහාර පිළිබඳ සීරුවෙන්

ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යන අන්තර්ජාල ප්‍රහාර හමුවේ රුසියාවේ ජාතික සන්නිවේදන පද්ධතියේ ආරක්ෂාව තවදුරටත් තර කළ යුතු බව එරට ජනාධිපති ව්ලදිමීර් පුතින් පැවසුවේය.

රුසියානු ආරක්ෂක කවුන්සිලය අමතමින් රුසියානු ජනාධිපතිවරයා මේ බව කියා සිටියේය.

‘මේ හරහා අන්තර්ජාලයට පිවිසීම, එහි සම්පුර්ණ පාලනය සීමා කරලා එය ආණ්ඩුවට ගන්න, සාධාරණ රුචි අරුචිකම් හා ජනතාවගේ අවස්ථා වැනි කරුණු සීමා කරන්න අපට අදහසක් නැහැ’ යනුවෙන් කවුන්සිලය අමතමින් ඔහු පැවසීය.

තොරතුරු තාක්ෂණයේ පවතින ගෝලීය ආධිපත්‍ය යොදා ගනිමින් යුද, ආර්ථික හා දේශපාලනික වාසි වර්ධනය කර ගැනීමට යම් රටවල් උත්සහ ගනිමින් සිටින බවත් රුසියානු ජනාධිපති ව්ලදිමීර් පුතින් වැඩි දුරටත් කියා සිටියේය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර