සාගර අභය භූමියක්

ඇමෙරිකානු ජනාධිපති බරක් ඔබාමා , ශාන්තිකර සාගරයේ මුහුදු සම්පත් සංරක්ෂණය මහා පරිමාණයෙන් පුළුල් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලකට අත්සන් තබනු ලැබීම පරිසරවේදීන්ගේ මහත් අගය කිරීමට ලක් වෙමින් පවතී.

ජනාධිපති ඔබාමා විසින් ගනු ලැබුණ එම පියවරත් සමඟ ඇමෙරිකානු පාලනය යටතේ ඇති දූපත් හතක් ඇතුළත් සාගර කලාපයක් ලෝකයේ විශාලතම සංරක්ෂිත සාගර කලාපය බවට පත් වෙයි.

ප්‍රකාශිත නව රෙගුලාසි අනුව සංරක්ෂිත ඇමෙරිකානු සාගර කලාපයේ මුහුදු පත්ලින් සම්පත් උදුරා ගැනීම, ගැඹුරු මුහුදේ සිදු කරනු ලබන කැනීම් සහ වාණිජමය ධීවර කටයුතු ආදිය තහනම් කෙරෙයි.

‘සැමෝවා’ සහ ‘හවායි’ ඇමෙරිකානු දූපත් අතරයි, අදාළ දූපත් හත පිහිටා තිබෙන්නේ.

වාණිජ ක්‍රියා තහනම්

එම දූපත් අවට ජල තීරය කොරල්පර ,මුහුදු පක්ෂීන් මෝරුන්, තල්මසුන් සහ කැස්බෑවුන් මෙන්ම ලෝකයේ වෙනත් කිසිදු තැනකින් තවමත් සොයා ගනු ලැබ නැති සමුද්‍ර ශාක වර්ග වලින් පොහොසත් සාගර කලාපයකි.

නව එකඟතාව පරිසරවාදීන්ගේ ප්‍රසාදයට ලක් වෙතත් ඇතැම් විවේචකයක් කියා සිටින්නේ, ජනාධිපති ඔබාමා මේ කාරණය සම්බන්ධයෙන් තවත් බොහෝ පියවර ගත යුතුව තිබුන බවයි.

මෙම සාගර කලාපය ආවරණය වන පරිදි ජනාධිපති ජෝර්ජ් ඩබ්ලිව් බුෂ් 2009 වසරේ නාවික සැතපුම් පනහක මුහුදු සංරක්ෂණ කලාපයක් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ තිබුන අතර ජනාධිපති ඔබාමා ගත් පියවර අනුව එම වපසරිය නාවික සැතපුම් දෙසීයක කලාපයක් බවට පත් වෙයි.

එමගින් හතරැස් සැතපුම් 490000 ක කලාපයක් සංරක්ෂිත සාගර කලාපයක් බවට පත් වෙන අතර එය කැලිෆෝනියාව මෙන් තුන් ගුණයක් විශාල සාගර කලාපයක් වන බවයි කැලිෆෝනියාවේ සාගර සංරක්ෂණ විද්යාතනයේ ආචාරය ලාන්ස් මෝර්ගන් පවසන්නේ.

තවත් පියවර

ඉහත කී සමුද්‍ර කලාපය අනාගතයේ සාගර ජීවීන්ගේ අභය භූමියක තත්වයට පත් වනු ඇත.

නව එකඟතාව පරිසරවාදීන්ගේ ප්‍රසාදයට ලක් වෙතත් ඇතැම් විවේචකයක් කියා සිටින්නේ, ජනාධිපති බරක් ඔබාමා මේ කාරණය සම්බන්ධයෙන් තවත් බොහෝ පියවර ගත හැකිව තිබුණ බවයි.

අදාළ ශාන්තිකර දූපත් සමූහය කලාප පහකට බෙදෙන අතර නව වැඩ පිළිවෙළ බල පැවැත්වෙන්නේ ඉන් කලාප තුනකට පමණක් වීමයි පරිසරවේදීන්ගේ කනස්සල්ලට හේතු වී තිබෙන්නේ.

ජනාධිපති බරක් ඔබාමා අදාළ කලාප පහටම බලපාන පරිදි සිය වැඩ පිළිවෙල පුළුල් කරන ලද්දේ නම්, හතරැස් සැතපුම් 780000 ක් සංරක්ෂිත සාගර කලාපයක තත්වයට පත් වෙන බවයි එම පරිසරවාදීන් පෙන්වා දෙන්නේ.