පෙම්වතියගේ ඝාතනයට දඬුවම නිවාස අඩස්සිය

සිය පෙම්වතිය රීවා ස්ටීන්කෑම්ප් ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් දකුණු අප්‍රිකානු මලල ක්‍රීඩක ඔස්කාර් පිස්ටෝරියස් සිරගත කළ යුතු නැති බව ඝාතනයට අදාල දඬුවම් නියම කෙරෙන අවස්ථාවේ නිර්දේශ වී තිබේ.

දඬුවම වශයෙන් ඔස්කාර් පිස්ටෝරියස් නිවාස අඩස්සියේ තබා ප්‍රජා සේවයේ යෙදවිය යුතු බව රජය වෙනුවෙන් සාක්ෂි ලබා දුන් පරිවාස නිලධාරි ජොයෙල් මලින්ගා කියා සිටියේය.

‘අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ නැහැ ඔහු විනාශය කරා ගෙන යන්න අවශ්‍යයි කියලා. මොකද ඔහු නැවත සමාජගත වීමට නියමිතයි. ඉතින් අපි මේ කරන්නේ සුදුසු වගකීමක් සහිත පුරවැසියෙකු වශයෙන් ඔහු පුනරුත්ථාපනය කිරීම’ යනුවෙන් පරිවාස නිලධාරි ජොයෙල් අධිකරණය හමුවේ වැඩි දුරටත් පැවසුවේය.

එම ප්‍රකාශය ඝාතනයට ලක් වූ රීවා ස්ටීන්කෑම්ප්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ දැඩි විවේචනයට ලක් වූ අතර දඬුවම් නියම කිරීමේ විභාගය අධිකරණය විසින් කල් තබණු ලැබීය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර