ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවල 'ආරක්ෂාව නැහැ'

Image copyright AFP

සේවකයන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා වූ පිළිගත් ක්‍රමවේද සම්බන්ධයෙන් බංගලාදේශ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා දහසකට වැඩි ප්‍රමාණයක ගැට‍ළු පවතින බව අනාවරණය වේ.

ප්‍රසිද්ධ බටහිර ඇඟලුම් වෙළඳ නාම හිමි ආයතනවල නියෝජිතයෝ කණ්ඩායමක් ඉහත කී කර්මාන්ත ශාලාවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කළ පරීක්ෂණයකින් මේ බව තහවුරු වී තිබේ.

Image copyright AFP
Image caption කඩා වැටුණු බංග්ලාදේශ ඇඟලුම් ශාලා ගොඩනැගිල්ලක්

පිළිගත් ප්‍රමිතියකින් තොරව ඉදි කළ ගොඩනැගිලි තුළ වූ හදිසි ගින්නකදී අනුගමනය කළ යුතු ආරක්‍ෂිත ක්‍රම දුර්වල මට්ටමක පැවතීමද අනාවරණය කර ගත් ගැට‍ළු අතරට එක් වේ.

පරීක්ෂණ මෙහෙය වූ බටහිර ඇඟලුම් වෙළඳ නාම දෙසීයක නියෝජිතයෝ කියා සිටියේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා හිමියන් සමග එක් වී ගැට‍ළු විසඳීමට ක්‍රියා කරමින් සිටින බවයි.

පසුගිය වසරේ බංග්ලාදේශයේ ‘රානා ප්ලාසා’ නමැති කර්මාන්තශාලාවේ ඇති වූ ගින්නකින් දහසකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් මිය ගියහ.

බංග්ලාදේශ වැඩ භූමි තුළ කර්මාන්ත ශාලා සේවකයන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා යොදා ඇති විධිවිධාන වර්ධනය කිරීමට ඇඟලුම් ආයතන ගිවිස ගත්තේ ඉන් අනතුරුවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර