සිගරට් පැකට්ටුව පුරාම දුම්බීමේ ආදීනව

Image copyright AFP
Image caption දුම්බීමේ ආදීනව පිළිබඳව අනතුරු අඟවන ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයක්

දුම්බීම හා සම්බන්ධ ආබාධවලින් මියයන පිරිස අවම කිරීමේ පියවරක් වශයෙන් සිගරට් පැකට්ටුවල දුම්බීමේ ආදීනව දැක්වෙන ප්‍රමාණය විශාල වශයෙන් වැඩි කිරීමට ඉන්දියාව තීරණය කොට තිබේ.

ලබන වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ සිට සියලුම සිගරට් පැකට්ටුවල කවරයෙන් සියයට අසූ පහක දුම්බීමේ ආදීනව දැක්වෙන රූපමය අනතුරු ඇඟවීම් ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ් වර්ධන ප්‍රකාශ කරයි.

දැනට එම අනතුරු ඇඟවීම් ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන්නේ පැකට්ටුවේ සියයට විස්සක ප්‍රමාණයක පමණයි.

ඉන්දියාවේ පුරුෂයන්ට වැළඳෙන පිළිකාවලින් අඩකට ආසන්න ප්‍රමාණයකට සහ කාන්තාවන් පෙළන පිළිකාවලින් සියයට විසිපහකට හේතුව දුම්බීම බව මෑතදී එළිදැක්වුණ ජාත්‍යන්තර වාර්තාවක දැක්වේ.