රෝමයේ ආණ්ඩු විරෝධී පෙළපාලි

Image copyright m
Image caption මීට පෙර රෝමයේ පැවති උද්ඝෝෂණයක දී ඇති වූ උණුසුම් තත්වයක්

ඉතාලි රජය විසින් සැලසුම් කොට ඇති ශ්‍රම වෙළඳපළ ප්‍රතිසංස්කරණ වලට විරෝධතාව දැක්වීම සඳහා දස දහස් ගණන් විරෝධතා කරුවන් ඉතාලියේ අගනුවර වන රෝමයට රැස්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

ඉතාලියේ වමට නැඹුරු අගමැති මැතියෝ රෙන්සිට අවශ්‍ය ව ඇත්තේ ආයතන වලට සේවකයින් සේවයෙන් ඉවත් කිරීමටත් නව ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීමටත් පහසු තත්වයක් ඇති කිරීමයි.

ඒ තුලින් රැකියා රක්ෂණය සහ අනෙකුත් දීමනා සේවකයන් විසින් අතිකාල සේවය තුලින් උපයා ගත යුතු වැඩ පිළිවෙළක් හඳුන්වා දීමයි.

ගෝලීය ආර්ථික අර්බුදයේ බලපෑමත් සමග ඉතාලියේ තරුණ රැකියා විරහිත භාවය 40% ක් වන අතර රැකියා වල නියුතු පුද්ගලයන් සේවයට බඳවා ගෙන තිබෙන්නේ ද ආයතන වල තාවකාලික කොන්ත්‍රාත්තු යටතේ වන අතර ඔවුන්ට ලැබෙන දීමනා සහ රැකියා රක්ෂණය ඉතා පහත මට්ටමක පවතී.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර