ජපාන ආර්ථිකය යළි අවපාතයක

Image copyright Reuters
Image caption ජපානය ලෝකයේ තෙවන විශාලතම ආර්ථිකය ලෙස සැලකේ

දළ දේශීය නිෂ්පාදනය ශීඝ්‍රයෙන් පහළ යමින් තිබූ ජපාන ආර්ථිකය යළි අවපාතයකට ලක් වෙයි.

එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ජපාන ආර්ථිකය බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි වර්ධනය ගිලිහී ගොස් ඇති අතර එය ජපාන වෙළඳපළට දැඩි ලෙස බලපා තිබේ.

ජපානය ලෝකයේ තෙවන විශාලතම ආර්ථිකය ලෙස සැලකේ.

ජපාන ආණ්ඩුවට සමීප උපදේශකයෙක් කියා සිටියේ සැලසුම් කර ඉහළ දැමූ වෙළඳ බදු ප්‍රමාද වීම ඉහත කී දුර්වල ආර්ථික ප්‍රතිඵලයට බොහෝ සෙයින් හේතුව විය හැකි බවයි.

මේ අතර සිය බලය ආරක්ෂා කර ගැනීම පිණිස ජපාන අගමැති ශින්සෝ අබේ විසින් හදිසි මහ මැතිවරණයක් කැඳවීමට ඉඩ ඇති බවට විශාල ලෙස බලාපොරොත්තු පළ වේ.