කමිටු මන්ත්‍රීවරයා විනෝද ක්‍රීඩාවේ

Image copyright AP

කමිටු රැස්වීමකට සහභාගී වන අතරතුර තමා පරිගණක ක්‍රීඩාවේ යෙදී සිටි බව බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩු පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් පිළිගනියි.

පසුගිය සතියේදී පැවති විශ්‍රාම දීමනා ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් වූ සාකච්ඡාවකට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නයිගල් මිල්ස් සහභාගී විය.

එහිදී තමා අත තිබූ ටැබ්ලට් පරිගණකයෙන් නයිගල් මිල්ස් මන්ත්‍රීවරයා ‘කැන්ඩි ක්‍රෂ් සාගා’ නමැති පරිගණක ක්‍රීඩාවේ යෙදී සිටින අයුරු දැක්වෙන ඡායා රූපයක් ‘සන්’ පුවත්පතේ පළ වී තිබුණි.

මන්ත්‍රීවරයා පැය දෙකකට වැඩි කාලයක් පරිගණක ක්‍රීඩාවේ යෙදී සිටි බව පුවත්පත වාර්තා කරයි.

තමාගේ පූර්ණ අවධානය සාකච්ඡාව වෙත රැඳී තිබූ බව පවසන මන්ත්‍රීවරයා වරක් හෝ දෙවරක් පරිගණක ක්‍රීඩාවේ යෙදී සිටි බව පිළිගෙන තිබේ.

ඉදිරියේදී පරිගණක ක්‍රීඩා නොකර සිටීමට උත්සාහ කරන බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නයිගල් මිල්ස් වැඩි දුරටත් කියා සිටියේය.